Good morning,☕️☕️🌹~~ 有句:「一分耕耘一分收穫..」做人需努力、勤力。不可守株待兔愚弄自己、浪費寶貴的時間。讀書時曾聽過這句:「浪費時間就等於謀財害命..」,夠貼切。本人贊成有宗教信仰,精神食糧會令人安心。但最終還是要靠自己,重唔去搵野做? 好啦,點首許冠傑的歌《搵野做》..
欢迎新用户
o p

正在加载,请稍候...