Chopin: Piano Concerto No.1 in E min...

今天,纪念钢琴诗人肖邦
@李云迪YUNDI《Chopin: Piano Concerto No.1 in E minor, Op.11 - 2. Romance (Larghetto)-李云迪》 KChopin: Piano Concerto No.1 in E minor, Op... ​​​​
4 1分享

推荐关注

  • 艺人: 李云迪YUNDI
  • 专辑: Chopin & Liszt Piano concerto no.1
  • 发行: 2016年05月30日

简介

larghetto

音乐帮助

如何发音乐微博?

发微博时在手机上点加号,在电脑上点更多,选择音乐

想在个人主页展示自己的音乐作品吗?

请私信@微博音乐,例如羽泉的音乐作品页